Sporstatistikk Sverige

Sporene som vinner mest i Sverige

Av 372 løp V75 løp i 2006 i Sverige stod spornr. 1 for nesten 14 prosent av vinnerne.

Sånn var vinnerne fordelt på de ulike startsporene totalt sett (volte- og autostart):

Spor 1: 13,7%

Spor 2: 10,8%

Spor 3: 12,1%

Spor 4: 10,8%

Spor 5: 11,3%

Spor 6: 8,9%

Spor 7: 6,5%

Spor 8: 6,5%

Spor 9: 4,6%

Spor 10: 7,0%

Spor 11: 5,4%

Spor 12: 2,7%

 

Voltestart (122 løp)

Spor 1: 18,9%

Spor 2: 8,2%

Spor 3: 13,9%

Spor 4: 8,2%

Spor 5: 4,9%

Spor 6: 12,3%

Spor 7: 4,1%

Spor 8: 9,0%

Spor 9: 6,6%

Spor 10: 4,9%

Spor 11: 5,7%

Spor 12: 3,3%

 

Autostart (250 løp)

Spor 1: 11,2%

Spor 2: 12 %

Spor 3: 11,2%

Spor 4: 12%

Spor 5: 14,4%

Spor 6: 7,2%

Spor 7: 7,6%

Spor 8: 5,2%

Spor 9: 3,6%

Spor 10: 8%

Spor 11: 5,2%

Spor 12: 2,4%